วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos

วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos

การขอวีซ่าลาว อัตราค่าทำวีซ่า ของประเทศต่าง

แผนที่สถานฑูต อัตราค่าทำวีซ่า

สำหรับบุุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องทำ วีซ่าเข้าประทศลาว การทำวีซ่าลาว ต้องยืนเอกสาร ในวันทำการและรับวีซ่า
ในอีกวันทำการ ถ้าต้องการรับภายในวันเดียวต้องเสียค่าธรรมเนียม อีก 200 บาท
การทำวีซ่าลาว ต้องเตรียม passport รูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมกรอกแบบฟอร์มนี้

โหลดแบบฟอร์ม การของวีซ่า visa laos from

ไปยืนเอกสารที่สถานฑูต

แผนที่สถานฑูตลาว

 

 

 

แผนที่สถานฑูตลาว

อัตราค่าทำ visa ของประเทศต่างๆ คิดเป็นเงินบาท
ค่าวีซ่าลาว

 

 

 
  Albania

800

 
  Armenia

800

 
  Azerbaijan

800

 
  Austria

1.400

 
  Africa

1.200

 
  Afghanistan

1.600

 
  Australia

1.200

 
  Bulgaria

800

 
  Belarus

800

 
  Belgium

1.400

 
  Bhutan

1.200

 
  Brunei

600

 
  Cuba

800

 
  Czech Republic

800

 
  Canada

1.680

 
  Central America

1.200

 
  Cambodia

800

 
  China

600

 
  Denmark

1.400

 
  D.P.R. of Korea

800

 
  Estonia

800

 
  France

1.200

 
  Germany

1.200

 
  Georgia

800

 
  Greece

1.400

 
  Hungary

800

 
  Hong Kong

1.000

 
  Ireland

1.400

 
  India

1.600

 
  Italy

1.400

 
  Indonesia

400

 
  Israel

1.200

 
  Japan

1.000

 
  Kyrgystan

800

 
  Kazakhstan  

800

 
  Latvia

800

 
  Lithuania

800

 
  Luxembourg

1.400

 
  Mongolia

800

 
  Middle East

1.200

 
  Malaysia

300

 
  Myanmar

720

 
  Macao

1.000

 
  Norway

1.400

 
  Netherlands

1.400

 
  Nepal

1.600

 
  New Zealand

1.200

 
  Poland

800

 
  Portugal

1.400

 
  Pakistan

1.600

 
  Philippines

1.200

 
  Russia

800

 
  Romania

800

 
  R. Korea

1.200

 
  Slovakia

800

 
  Sweden

1.240

 
  Spain

1.400

 
  Switzerland

1.400

 
  South America

1.200

 
  Sri Lanka  

1.600

 
  Singapore

400

 
  Taiwan

1.000

 
  Turkmenistan

800

 
  Tajikistan

800

 
  Turkey

1.400

 
  Thailand

600

 
  Ukraine

800

 
  United Kingdom

1.400

 
  U.S.A

1.400

 
  Vietnam

1.000

 
  Yugoslavia

800

 

 

>>> สนใจทัวร์หลวงพระบาง ลาว ลาวใต้  <<<

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s