แผนที่เมืองหลวงพระบาง สถานที่นอกเมือง

แผนที่เมืองหลวงพระบาง สถานที่นอกเมือง

แผนทีีเมืองหลวงพระบาง

แผนทีีเมืองหลวงพระบาง

เป็นแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณนอกเมือง ทางไปถ้ำติ่ง ไปน้ำตกตาดกวางซี และถนนนอกเมือง
ต้องการภาพขนาดใหญ่

http://www.go-lao.com/laos-map/luangprabang-travel-map-big.jpg

>>> สนใจทัวร์หลวงพระบาง ลาว ลาวใต้ <<<

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด