กำแพงนครเวียงจันทน์

กำแพงนครเวียงจันทน์

          หลังจากผ่านระเบียบการข้ามด่านศุลกากรทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวที่สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแล้ว แวะเที่ยวในเขตกำแพงนครเวียงจันทน์ก่อน สถานที่ท่องเที่ยวในเขตกำแพงนครเวียงจันทน์ที่มีชื่อเสียง เริ่มต้นจาก พระทาดหลวง (พระธาตุหลวง) องค์พระธาตุเหลืองอร่าม เป็นพุทธสถานศูนย์รวมจิตใจชาวลาว พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ผู้สถานเมืองจันทบุรีกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือเมืองเวียงจันทน์ทุกวันนี้ ประดิษฐานอยู่ตรงข้ามพระธาตุหลวง หอพระแก้ว เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้อัญเชิญมาประดิษฐานยังกรุงธนบุรี (ภายในหอพระแก้วห้ามถ่ายภาพ) หอคำ เรือนรับรองอาคันตุกะต่างแดนของรัฐบาล (ไม่เปิดให้เข้าชมและห้ามถ่ายภาพ) วัดสีสะเกด (วัดศรีสะเกษ) เจ้าอนุวงษ์โปรดให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2316 ภายในวัดมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่ช่องกุดเล็ก ๆ มากมาย ที่หอไตรภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ประตูไซ (ประตูชัย) ซุ้มประตูขนาดใหญ่ คล้ายประตูชัยที่กรุงปารีส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 ด้านบนมีร้านขายของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้ง อาทิ ตลาดเช้า ตลาดจีน ตลาดตงกันข้าม และตลาดเย็น ซึ่งมีสินค้าหัตถกรรมผ้าไหม เครื่องเงิน ให้นักท่องเที่ยวแวะชมหลายแห่ง หรือนักท่องเที่ยวอาจจะเที่ยวชมกำแพงนครเวียงจันทน์ในวันที่เดินทางกลับก็ได้ เพราะที่ด่านฝั่งลาวจะมีร้านค้าปลอดภาษีถึง 4 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านก่อนจะข้ามมาสู่ฝั่งไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s